Một cuốn Album cưới sẽ rất cuốn hút được mọi người bởi sự độc đáo của người thực hiện, nhưng sẽ được mọi người chú ý hơn nếu tập Album đó được thực hiện trên lãnh thổ của một quốc gia khác.
Điểm...