Nguyên vật liệu trà sữa với các bộ phận căn bản của doanh nghiệp sẽ vừa thơm vừa ngon bao gồm trà, sữa, topping (trân châu), trái cây, hương liệu. trong đó trà là Nguyên vật liệu chính đc Cửa Hàng...