Ngũ Hành ứng với 5 Bản mệnh: mệnh Kim, mệnh Thủy, mệnh Mộc, mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Theo đó:

Màu xám ứng với mệnh Mộc
Màu Ô ứng với mệnh Thủy
Màu Nhạn ứng với mệnh Kim
Màu Tía ứng với mệnh Hỏa
Màu Ó Vàng ứng với mệnh Thổ

Riêng màu Ngũ Sắc thì không nằm trong quy luật nên không theo mạng nào cả.

Sắc mạng có tính mạnh dần từ: Ô - Ó Vàng - Xám - Nhạn - Tía ( chỉ dùng để xét mức độ ăn thua ).

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

Chủ đề cùng chuyên mục: