Vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp lập mới trong tháng đầu tiên năm 2019 là 15 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ 2018.
Đọc thêm: Thiết kế khách sạn
Bình quân mỗi ngày có 360 doanh nghiệp thành lập mới
Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho biết, cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2019, với tổng vốn 151.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày có 325 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký trung bình 15 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2018, lượng doanh nghiệp lập mới mỗi ngày giảm 7%, nhưng vốn đăng ký lại tăng gần 54%.
Nếu tính cả 484.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 635.100 tỷ đồng.
Ngoài số lập mới, tháng 1 cũng có thêm gần 8.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hoạt động trở lại lên hơn 18.500 đơn vị.
Bất động sản vẫn nằm trong top 5 lĩnh vực được doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trong tháng đầu năm 2019, tăng 17% so với cùng kỳ. Kế đến là lĩnh vực thông tin - truyền thông tăng 13%; giáo dục - đào tạo tăng 5%...
Tuy nhiên, diễn biến số doanh nghiệp "chết" nhiều hơn lập mới vẫn tái diễn 9. Cụ thể, Tổng cục Thống kê cho biết, tháng này ghi nhận hơn 10.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng trên 25% so với cùng kỳ 2018. Mặt khác, gần 12.300 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, trong đó trên 7.340 bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018 để loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập trước đây nhưng trên thực tế không còn hoạt động.
Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hơn 1.800 đơn vị, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các lĩnh vực như sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng...

Chủ đề cùng chuyên mục: