Phần mềm quản lý nhân sự (còn được gọi là hệ thống thông tin nguồn nhân lực) là một phần mềm máy tính tự động hóa việc quản lý các chức năng và hoạt động của nguồn nhân lực của một tổ chức. Phần mềm nhân sự chuyên nghiệp có khả năng lưu giữ hồ sơ việc làm của nhân viên của bạn, giúp nhà tuyển dụng thu thập các số liệu về tuyển dụng, quản lý hiệu suất, lợi ích và các hoạt động lương thưởng, vv. Nhu cầu về phần mềm quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ của bạn không thể được đề cao vì những lợi thế to lớn của nó.

# Hiệu quả hành chính
Trọng tâm của hệ thống quản lý nhân sự đang dần chuyển sang giai đoạn logic tiếp theo, đó là tự phục vụ của nhân viên. Giao diện tự phục vụ của Nhân viên giúp thu thập và phổ biến dữ liệu Nhân sự, giúp giảm khối lượng công việc hành chính trong các phòng nhân sự vì nó cho phép nhân viên có quyền truy cập vào hồ sơ cập nhật của họ. Điều này được thực hiện bằng cách di chuyển các hệ thống thông tin nhân sự từ kiến ​​trúc máy chủ của khách hàng sang môi trường dựa trên Web, cho phép nhân viên đã đăng ký truy cập vào giao diện tại các vị trí thuận tiện qua internet.


Nhân viên có thể thực hiện các nhiệm vụ phổ biến như cập nhật thông tin địa chỉ, lập kế hoạch nghỉ hưu, cập nhật thông tin kế hoạch y tế, báo cáo về các sự kiện trong cuộc sống như sinh con, thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ, vv Điều này sẽ tiết kiệm chi phí rất lớn cho doanh nghiệp nhỏ của bạn vì lực lượng lao động cần thiết trong phòng nhân sự sẽ bị giảm.

# Đơn giản hóa quy trình tuyển dụng
Bất kể quy mô doanh nghiệp của bạn, một quy trình tuyển dụng mà không sử dụng hệ thống thông tin nhân sự có thể rất phức tạp. Nhiều hệ thống thông tin nhân sự cung cấp một giao diện tinh vi, cho phép người tìm việc truy cập vào các vị trí mở và cho phép họ gửi sơ yếu lý lịch và thông tin liên hệ của họ cho một nhà tuyển dụng tiềm năng qua internet.


Hệ thống sau đó tạo ra một cơ sở dữ liệu của các ứng viên, có thể dễ dàng truy cập bởi chủ doanh nghiệp hoặc bộ phận nhân sự. Điều này sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp nhỏ của bạn sự căng thẳng của thông báo tuyển dụng và chi phí liên quan vì người quản lý tuyển dụng có thể thực hiện tìm kiếm chi tiết hồ sơ trong cơ sở dữ liệu, sử dụng nhiều truy vấn, bao gồm vị trí, trình độ học vấn, nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn và kỹ thuật bộ kỹ năng để lấp chỗ trống khi có nhu cầu.