Để có thể cạnh tranh với các cường quốc có ngành công nghiệp dệt may phát triển như Trung Quốc, Thái Lan thì doanh nghiệp Việt Nam phải tối ưu sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm cắt giảm các chi phí không cần thiết. Ứng dụng giải pháp ERP trong công ty ngày một phổ biến trong những năm gần đây góp phần tối ưu hoạt động quản lý, tối ưu hiệu quả sản xuất.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra các chức năng cần mang trong giải pháp ERP dành riêng cho ngành dệt may.
Quản lý bán hàng
những bộ phận tương trợ và tác nghiệp: bộ phận Kế hoạch – kinh doanh, bộ phận sản xuất.
các công tác chính trong quy trình:
- Lập hợp đồng bán: nhân viên kinh doanh (NVKD) tiến hành lập hiệp đồng nguyên tắc có người dùng.
- phần mềm ERP cho phép theo dõi đơn đặt hàng/ giao kèo bán (PO của khách hàng): thu nạp, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng/ giao kèo bán trong khoảng khách hàng. NVKD hấp thu PO theo từng đợt người dùng đặt, với thể import file excel thông tin đặt hàng tự động tạo PO trên phần mềm. Hoặc cập nhật trực tiếp PO trên hệ thống.
Lập kế hoạch sản xuất:
NVKD lập kế hoạch sản xuất phân bổ cho từng xí nghiệp, từng chuyền, đồng thời theo dõi kế hoạch.
Định mức vật liệu
Bao gồm thông tin chính: xác định sản phẩm cần bao nhiêu nguyên liệu. Trong phần này, công nghệ chỉ nắm thông báo về mã, art, size chung cho phần đông các màu.
Quản lý phân phối
- Sản xuất: Bp cung cấp tiến hành thứ tự phân phối dựa trên định mức cung ứng (thừa kế thông báo từ bộ phận Kinh doanh) và kế hoạch cung cấp chi tiết đã được lập.
- Báo cáo sản xuất:
+ Bộ phận Thống kê cung ứng Con số phân phối hàng ngày (sản phẩm trên chuyền và thành phẩm).
+ Cập nhật phiếu Con số bán thành phẩm và phiếu Báo cáo thành phẩm để phục vụ công việc tính lương theo sản phẩm.
+ Thống kê số lượng thành phẩm để coi xét tiến độ cung cấp so với ngày giao hàng dự định.
- Phân tích chất lượng thành phẩm – bán thành phẩm:
+ Trong giai đoạn tiến hành Con số sản phẩm trên chuyền sẽ với tương tác Nhận định chất lượng do phòng ban QA - QC phụ trách.
+ Tương tự có thời kỳ Con số thành phẩm sẽ mang tương tác đánh giá thành phẩm trong khoảng Bp QA - QC.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý nhân sự
+ Thành phẩm sau lúc kiểm định sẽ được tiến hành nhập kho.
- Nhập thành phẩm: Bp Kho thừa kế thông báo từ Xí nghiệp/ Xưởng phân phối để kiểm tra và theo dõi nhập kho thành phẩm
Điều hành nhân sự - tiền lương
+ Cập nhật các thông báo can dự về viên chức để điều hành danh sách CBNV (mã viên chức, mã hồ sơ lưu, tên CBNV, phòng ban, địa chỉ, ngày sinh, bộ phận công việc, chức vụ, …).
+ Tương ứng có từng hồ sơ CBNV, cán bộ BP Nhân sự - tiền lương sẽ truy hỏi vết những thông tin liên quan: thông tin tư nhân, chi tiết tập huấn, nảy sinh tạm ứng, dụng cụ phương tiện đang sử dụng, quan hệ gia đình, các quyết định trong suốt công đoạn khiến việc (QĐ tăng/ giảm lương, QĐ thuyên chuyển/ bổ nhiệm, QĐ thôi việc, …).
+ Cập nhật, theo dõi những thông tin về giao kèo của từng CBNV (mã hiệp đồng, ngày hiệp đồng, mẫu hiệp đồng, lương cơ bản, mức lương hưởng BHXH, …).
+ Phần mềm 3S ERP kết nối trực tiếp mang máy chấm công, liên kết để lấy thời gian vào - ra thực tế của từng viên chức, làm cho cơ sở vật chất để xác định việc đi muộn/ về sớm/ nâng cao ca.
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý sản xuất
+ Song song có các trường hợp nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ không lương, công việc, … sẽ thực hành chấm công bổ sung.
- Tính lương:
+ Phần mềm cho phép khai báo và thực hành tính lương theo rộng rãi phương thức khác nhau: tính lương theo thời gian, tính lương theo đơn giá sản phẩm từng giai đoạn.
+ Khai báo các tham số tính lương, thông số tính phụ cấp, tham số tính phụ cấp, … trên phần mềm.
+ Cập nhật đơn giá lương sản phẩm từng giai đoạn, thừa kế sản lượng trong khoảng BP Con số - phân phối để tính lương theo sản phẩm cho người lao động.
Điều hành kế toán
+ Lập phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi theo chiếc của những nhà băng ngay trên phần mềm. Với thể in trực tiếp các phiếu này từ phần mềm.
+ Những hoạch toán về tiền sẽ được tự động lên các bảng kê, sổ sách, sổ chiếc và Thống kê sở hữu can dự.
- Kế toán sắm hàng & công nợ phải trả
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán TSCĐ, CCDC
- Kế toán mức giá
- Kế toán tổng hợp:
+ Khai thác hệ thống báo cáo: Sổ sách kế toán; Thống kê thuế; Thống kê quyết toán tài chính; Thống kê quản trị, phân tách vốn đầu tư,…. Một số Báo cáo quản trị khác theo đề xuất của công ty.
Để được trả lời sâu hơn về giải pháp ERP cho lĩnh vực dệt may. Bạn mang thể gọi cho chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn: 0986.196.838