Phụng dưỡng không chỉ là một việc làm mang tính tâm linh mà còn là một nét văn hóa của người việt. thờ tự ở các gia đình Việt được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại thờ phụng sẽ có một các thờ riêng từ thủ tục lập ban thờ cho đến cách cúng lễ. Dưới đây là 2 phong tục phụng dưỡng bà cô ông mãnh và người mới mất mà nhiều người chưa được biết đếnông địa ông thần tài

Bàn độc bà cô ông mãnh:

Đây là một tên gọi khá xa lạ đối với một số người, đặc biệt là lớp trẻ thời nay. Theo dân gian thì bà cô ông mãnh là từ dùng cho những người chết trẻ, chưa lập gia đình. Người ta cho rằng vì chết trẻ nên bà cô ông mãnh rất khôn thiêng. nên chi nếu họ cảm thấy mình hợp với người nào thì sẽ hộ trì phù hộ cho người đó rất nhiều. trái lại nếu việc phụng dưỡng bà cô ông mãnh không đến nơi thì sẽ mang lại vận xấu cho cả gia đình và sẽ phị quở phạt, tai họa ập đến. Bà cô ông mãnh đáng ra cũng nên thờ cúng với ông cha, nhưng dân gian quan niệm rằng bà cô ông mãnh tuổi thấp nên chưa thể hưởng hương hoa cùng các cụ đời trước được. Đây là một quan niệm trong dân gian, nên có một số nơi vẫn tiến hành phụng dưỡng bà cô ông mãnh cùng với ông bà gia tiên để họ được sum họp nơi suối vàng.

Ở trong nhà thì bàn thờ bà cô ông mãnh được đặt ở dưới gầm án hương bàn thờ tiên nhân. Ngoài ra cũng có thể lập một bàn thờ riêng, nhưng bàn độc riêng thì vị trí đặt cũng phải ở nơi thấp hơn bàn thờ gia tiên. Bài trí bàn độc bà cô ông mãnh rất đơn giản, sơ lược. Chỉ đặt bài vị (hoặc ảnh), bát nhang, chén nước, bình hoa, đôi đèn... Người ta cúng vào ngày sóc vọng, ngày kỵ, giỗ Tết giống thờ ông cha.Bàn thờ người mới chết:

Những người mới mất chưa được thờ chung với thánh sư mà được lập một bàn thờ riêng tại gian thờ hoặc gian nhà ngang. Được bài trí tương đối qua quýt: một bát nhang, bài vị (hoặc ảnh), lọ hoa, chén nước, ngọn đèn... Trong vòng 100 ngày (tính từ ngày táng xong), người ta đều thắp hương cơm canh trước khi gia đình ăn cơm, mời người mới mất thụ hưởng. Lúc này, vong hồn người chết còn quyến luyến người nhà, "hồn phách còn nặng" chưa thể siêu thoát được, vẫn còn luẩn quẩn xung quanh nhà. Những người sống không muốn tin vào sự thực là họ vừa mới mất đi một người nhà, làm vậy để dịu nỗi buồn. Nhưng có nơi chỉ cúng 49 ngày (tức lễ chung thất).cách thờ cúng ông địa

Nói chung thờ cúng dù bất kì hình thức nào thì cũng đều khởi hành từ lòng thành của người đứng ra làm lễ cúng, có như thế mới được gia tiên thánh thần phù trì giúp đỡ