Hình xăm cổ tay là phổ biến của phụ nữ. Khu vực này là một nơi khá đau đớn để lấy mực, nhưng bạn có thể có rất nhiều hình xăm đầy cảm hứng ở đó. Tất nhiên, bạn sẽ phải chọn một cái gì đó nhỏ vì cổ tay của bạn không phải là một bức tranh lớn. Nhưng đó là một phần của những gì làm cho cổ tay trở thành một nơi tốt đẹp để có được một hình xăm nhỏ, không phù hợp. Nếu bạn biết bạn muốn có một hình xăm ở cổ tay, đây là một số lựa chọn sẽ khiến bạn phấn khích.Via 50 hình xăm cổ tay thiên nhiên tuyệt đẹp
Những hình xăm mực trắng này khá phổ biến những ngày này. Cái này có thể nhìn thấy, nhưng không chói.

Thông qua ý tưởng! Điều này cho tôi ý tưởng từ ban
Có một từ truyền cảm hứng được xăm trên cổ tay của bạn và bạn có thể tham khảo nó cả ngày dài.