Hồ sơ môi trường là một trong số những yếu tố cơ bản cần thiết nhất đối với 1 doanh nghiệp dù mới được ra đời hoặc đã đi vào hoạt động. Để tuân thủ đúng những quy định của pháp luật về giấy tờ môi trường, những cá nhân, tổ chức cần nắm bắt và cập nhật những Thông tư, Nghị định thường nhằm giúp quá trình hoạt động của công ty trở nên hiệu quả hơn.

>>> Dịch vụ làm hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/tong-hop-cac-loai-ho-so-moi-truong-doanh-nghiepXã hội càng tăng trưởng, các vấn nạn về môi trường lại càng trở thành phức tạp. Trong mọi ngành, ngành nghề, người ta đều chú trọng đến khâu bảo vệ môi trường để góp phần ngăn chặn những nguy hại từ ô nhiễm môi trường lên hệ sinh thái.

Lúc thời kỳ công nghiệp hóa trở nên một trong những nguyên nhân hàng hóa đầu gây ô nhiễm, những nhà máy, xí nghiệp lại càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Nhằm đảm bảo các đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ về môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra các Thông tư, Nghị định chặt chẽ các thủ tục môi trường trong giai đoạn thành lập công ty. Hãy cùng Môi Trường Xanh tìm hiểu chính là các hồ sơ gì để có sự chuẩn bị thật chu đáo cho doanh nghiệp.

>>> Xem thêm pháp lý khu công nghiệp tại link: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/thu-tuc-phap-ly-va-quy-trinh-dau-tu-vao-khu-cong-nghiep-long-hau

Trước lúc hoạt động


Trước lúc đi vào hoạt động, công ty cần chuẩn bị 2 hồ sơ chính:

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường: vận dụng đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô không thuộc vào phụ lục II và IV của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Nhận định tác động môi trường (EIA hoặc DTM): Đối tượng doanh nghiệp phải lập ĐTM được quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Hoạt động nhưng chưa có 2 thủ tục trên


Nếu như đã đi vào hoạt động những chưa chuẩn bị 2 hồ sơ trên, tùy thuộc vào ngày ra đời và quy mô, công ty cần thêm vào 1 trong 2 đề án sau đây:

+Đề án BVMT đơn giản: Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

+Đề án BVMT chi tiết: được áp dụng cho những cơ sở chế tạo, buôn bán, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và được quy định cụ thể tại Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Trong quá trình hoạt động


Khi công ty đã đi vào hoạt động ổn định, việc cập nhật và thực hiện thường xuyên những thủ tục môi trường là điều hết sức cần thiết. Cụ thể, công ty phải thực hiện được những điều sau để bảo đảm mức độ hoạt động hiệu quả:

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường: Đây là một trong số những yếu tố căn bản mà bất cứ cơ sở chế tạo, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ nào cũng phải thực hiện nếu thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt: Thiết lập hợp đồng xử lí chất thải sinh hoạt với doanh nghiệp có chức năng thu gom và xử lý.

Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp: Lập hợp đồng xử lí chất thải công nghiệp với doanh nghiệp có chức năng thu gom và xử lý.

Đăng ký sổ chủ nguồn thải, hợp đồng xử lý và báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH): những cơ sở sản xuất, buôn bán, hay cung cấp dịch vụ có hoạt động có phát sinh CTNH cần phải đăng kí sổ chủ nguồn thải, lập hợp đồng xử lí chất thải nguy hại và báo cáo quản lí CTNH định kì theo đúng trình tự của Bộ.

Tuy là vậy nhưng, cũng có các trường hợp không cần thiết thực hiện bước này gồm:

  • Cơ sở phát sinh CTNH có thời giờ hoạt động không quá 01 năm;
  • Cơ sở nảy sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục những chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;
  • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Xin cấp giấy phép và báo cáo khai thác nước ngầm: lúc có nhu cầu khai thác và dùng nước ngầm với các công trình khai thác nước ngầm có quy mô 10 m3/ ngày đêm và chiều sâu lớn hơn 20m, các công ty cần xin cấp giấy phép và lập báo báo đầy đủ.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xin cấp giấy phép xả thải, báo cáo xả thải: Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh cần xây dựng hệ thống xử lí khí thải theo quy định lúc có các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn hơn 5 m3/ngày đêm, được quy định trong Nghị định 201/2013/NĐ. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải xin cấp giấy phép xả thải và lập báo cáo thường để đo lường mức độ thực hiện.

Báo cáo kết quả thực hiện: thêm vào đấy, công ty cũng cần phải báo cáo kết quả công trình bảo vệ môi trường thường và cập nhật tình hình liên tiếp đúng theo quy định luật pháp.

Hồ sơ môi trường là một trong số những điều kiện cần thiết lúc ra đời 1 doanh nghiệp. Những giấy tờ này không chỉ giúp những cơ quan đánh giá và đo lường trình tự thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của công ty, mà còn là tiền đề giúp định hướng lớn mạnh bền vững, lâu dài cho tổ chức và đoàn thể.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp uy tín