Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ bán buôn được xây dựng nên theo điều khoản của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
địa chỉ vật chất – kỹ thuật phải phục vụ đòi hỏi trong bán buôn hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, khí cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có địa chỉ hoặc địa điểm bán buôn, nơi bày bán đảm bảo các đòi hỏi về an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ theo phép tắc của pháp luật

>>> xem thêm: xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất tại Hà NộiCó kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của cơ quan, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an ninh hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của địa chỉ buôn bán hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, địa chỉ phát hành, bán buôn và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận tạo ra, bán buôn, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;
Đối với hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháyBản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng nơi bán phát triển không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. (http://dichvucongonline.com.vn/)

Bản kê khai về từng vị trí kinh doanh;
Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải cam kết các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực tạo ra và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền áp dụng đối với thửa đất kiến tạo nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong nơi bán bán buôn.
Bản giải trình nhu cầu buôn bán hóa chất hạn chế tạo ra, bán buôn (trong trường hợp bán buôn hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán buôn hóa chất của chúng tôi
giải đáp, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
giúp đỡ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại tổ chức Nhà nước có thẩm quyền.