• Sản phẩm Drum - Percussion Pearl PCTK-1810 Traveller Kit giá từ 3580000 nay chỉ còn 3040000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12
• Sản phẩm Zildjian ZP4PK LÁ BỘ PLANET Z COMPLETE PK (14H, 16C, 20R) giá từ 4790000 nay chỉ còn 4310000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12
• Sản phẩm Pearl HWP-830 Bộ Hardward (H830/S830/P930/BC830/C830) giá từ 8010000 nay chỉ còn 7210000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Pearl D-790 Ghế Trống giá từ 1730000 nay chỉ còn 1560000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Meinl MCAJ300BK-MA Trống Cajon giá từ 3490000 nay chỉ còn 2970000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12
• Sản phẩm Meinl MCAJ300BK-VA Trống Cajon giá từ 3720000 nay chỉ còn 3160000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Studio Tascam TH-02 Tai Nghe Kiểm Âm giá từ 830000 nay chỉ còn 750000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Tascam TH-06 Tai Nghe Kiểm Âm Chuyên Bass giá từ 1990000 nay chỉ còn 1490000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Guitar Tanglewood TWCR-D-C TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TWCR-D-C giá từ 2970000 nay chỉ còn 2500000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Tanglewood TWCR-DCE TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TWCR-DCE giá từ 3870000 nay chỉ còn 3300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Tanglewood TWCR-D TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TWCR-D giá từ 2970000 nay chỉ còn 2500000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Tanglewood TWCR-O TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TWCR-O giá từ 2970000 nay chỉ còn 2500000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Tanglewood TWCR-O-E TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TWCR-O-E giá từ 3870000 nay chỉ còn 3300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Tanglewood DBT-SFCE-AEB TANGLEWOOD ĐÀN GUITAR ACOUSTIC DBT-SFCE-AEB giá từ 5060000 nay chỉ còn 4300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Kapok D118AC KAPOK D118AC Đàn guitar dây sắt giá từ 1940000 nay chỉ còn 1650000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12
• Sản phẩm Takamine GD51CE-BSB TAKAMINE ĐÀN GUITAR ACOUSTIC GD51CE-BSB giá từ 10340000 nay chỉ còn 9300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Takamine GD51CE-NAT TAKAMINE ĐÀN GUITAR ACOUSTIC GD51CE-NAT giá từ 10340000 nay chỉ còn 9300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng gần Tết
• Sản phẩm Takamine GD71CE-NAT TAKAMINE ĐÀN GUITAR ACOUSTIC GD71CE-NAT giá từ 11830000 nay chỉ còn 10750000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Takamine GD93CE-NAT TAKAMINE ĐÀN GUITAR ACOUSTIC GD93CE-NAT giá từ 13650000 nay chỉ còn 12350000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng cuối năm
• Sản phẩm Takamine GN51CE-NAT TAKAMINE ĐÀN GUITAR ACOUSTIC GN51CE-NAT giá từ 10340000 nay chỉ còn 9300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12
• Sản phẩm Suzuki SDG-6NL SUZUKI ĐÀN GUITAR ACS SDG-6NL giá từ 2580000 nay chỉ còn 2300000 trong 3 ngày sự kiện tại RED SEASON trong tháng 12

Xem chi tiết khuyến mãi học phí Việt Thương Music tại đây hoặc mua nhạc cụ khuyến mãi tại Việt Thương Shop

Chủ đề cùng chuyên mục: