Thông tư của NHNN số 21/2012 / TT-NHNN hiện nay cho phép các tổ chức tín dụng hầu hết các phi ngân hàng để vay vốn từ các ngân hàng trong nước với điều kiện của chỉ một năm hoặc ít hơn. Công ty tài chính tiêu dùng có thể tiếp cận các ngân hàng địa phương để cho vay trung hạn có kỳ hạn từ một đến ba năm.


Để bổ sung vốn trung hạn, các công ty tài chính sẽ phải tìm kiếm thêm vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài, trong đó có lãi suất thấp hơn so với các ngân hàng trong nước. Nhưng với giá tiền và chi phí dự phòng rủi ro tỷ giá liên quan đến trao đổi đưa vào tài khoản, tổng chi phí cho các công ty tài chính có thể sẽ tăng đáng kể trong trường hợp này.

Trong ngành công nghiệp cho biết các công ty tài chính được hỗ trợ bởi ngân hàng mẹ có thể tìm thấy nó dễ dàng để quản lý trung nguồn vốn dài hạn, nhưng điều này thực sự là một câu đố cho các công ty tài chính độc lập. Thông tư số 21 cần được sửa lại trong một ý nghĩa để giúp các công ty đa dạng hóa các kênh huy động vốn của họ, họ nói.

Anh Minh từ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước cho biết Thông tư số 21 giới hạn các điều khoản của các khoản vay ngân hàng địa phương cho các công ty tài chính đến một năm hoặc ít hơn, bởi vì chính quyền ngân hàng muốn để hạn chế những rủi ro đến từ các công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế và tổng công ty. Nhưng điều này hầu như gây ra khó khăn cho các công ty tài chính tiêu dùng.

Minh nói rằng nó là cần thiết để có quy định riêng để quản lý các công ty tài chính tiêu dùng và các công ty tài chính trong các lĩnh vực khác. Ông sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có những biện pháp để giảm bớt khó khăn cho các công ty tài chính tiêu dùng trong việc tìm kiếm trung nguồn vốn dài hạn, ông nói.

Tin dịch vụ ngân hàng liên quan:

vay tiền xây nhà bidv
Mua xe o to tra gop qua ngan hang
vay vốn ngân hàng thế chấp sổ đỏ