Trên cựa có một vảy to, dưới cựa cũng có một vảy to, gà này đâm bách phát bách trúng.
.
Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.