Chọn cựa nghếch cao nên đâm trợt, khó trúng mà nếu có trúng cũng không sát thương được.
.

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.