Hướng dẫn cách khóa vượt đĩa chẳng cần phần mềm mỏng đồng Bitlocker xem thêm: [/color]nap muc may in quan 8[color=blue] Nhanh Chóng
Cách khóa băng nhóm đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 không trung cần phần mềm. sử dụng Bitlocker là công cụ khóa tổ đĩa giàu sẵn trên Windows giúp băng nhóm đĩa thứ bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa tổ đĩa (mẽ hóa) cùng phần mềm mỏng Bitlocker
Bước 1: Bạn nhận chuột giả dụ vào băng nhóm đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .
dấn chuột phải ra băng nhóm đĩa muốn khóa lựa Turn on BitLocker
Bước 2: Tích vào dầu Use a password lớn unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu ra 2 ơ Enter your password và Reenter your password . Sau đó dấn nút Next .
tàng trữ vào dẫu Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 dầu Enter your password và Reenter your password. Sau đó nhận nút Next
Bước 3: biết bao lưu khóa phòng ngừa sử dụng đại hồi bạn quên mật khẩu. Bạn lắm trạng thái lưu ra bất kỳ nơi nà trong suốt cạc tuyển lựa:
Save to your Microsoft trương mục: Lưu ra account Microsoft
Save to a USB flash drive: Lưu ra USB
Save lớn a file: Lưu ra máy tính nết
Print the recovery key: In vào giấy
Lưu xong xuôi thời bạn dìm nút Next đặt tiếp.
Lưu ý: Bạn giả dụ lưu key đề phòng thì nút Next mới sáng lên cho bạn thừa nhận
Lưu khóa ngừa
Bước 4: BitLocker sẽ từ cồn mẽ hóa lót bạn thêm cạc xếp tin cậy mới vào vượt đĩa. Tuy nhiên, bạn cần phải tuyển lựa cách mẽ hóa đối xử với những xếp tin tưởng.# đã nhiều trên băng nhóm đĩa.
Ở đây giàu 2 lựa chọn
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mẽ hóa giò buồng lưu tích tụ trên vượt đĩa thoả phanh dùng. Khuyên dùng đồng máy tính nết mới – dày hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mã hóa hết thảy ổ đĩa. Khuyên dùng cùng máy tính hử dùng đơn thời gian – muộn hơn .
chọn xong xuôi, bạn dấn nút Next .
chọn cách BitLocker mã hóa thái dương liệu
Bước 5: Ở bước nào cũng nhiều 2 chọn lọc:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): Nếu khóa băng nhóm đĩa cố định trên máy tính tình thời lựa chọn lọc nào.
Compatible mode (best for drives that bướng be moved from this device): nếu như khóa băng nhóm đĩa rời lắm thể chuyển di trải qua khát bị khác thì chọn tuyển lựa nè.
lựa khúc, bạn dìm nút Next để tiếp tục.
chọn loại dải đĩa nhằm mẽ hóa
Bước 6: dấn nút Start encrypting .
thừa nhận nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker ép đầu mẽ hóa ổ đĩa. Bạn nhỉ có thể dùng máy tính hạnh chốc quá trình mẽ hóa diễn vào, cơ mà sẽ công biếu quá đệ mã hóa muộn hơn tí tị.
BitLocker bắt đầu mẽ hóa tất thảy dải đĩa
Bước 8: thông tin mẽ hóa quạ liệu thần hồn trên băng đĩa vách đánh, bạn dìm nút Close xuể tắt Thông báo nè.
thừa nhận nút Close
Sau khi mẽ hóa đoạn, dải đĩa sẽ nổi khóa lại trong dò phát động tiếp theo, bạn cần bật khóa nhằm dùng.
tượng trưng băng nhóm đĩa đặt khóa đồng BitLocker (như ảnh dưới là băng D).
băng đĩa D xuể khóa cùng BitLocker
2. Hướng dẫn mở khóa băng đĩa (chỉ nếu mở khóa mỗi một chốc khởi động máy tính toán)
Bước 1: Bạn thừa nhận chuột phải vào băng nhóm đĩa đặng khóa cùng BitLocker chọn Unlock Drive…
dấn chuột phải vào ổ đĩa thắng khóa lựa Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi dấn nút Unlock .
Nhập mật khẩu rồi dấn nút Unlock
lót nào ổ đĩa sẽ nổi bật khóa (như hình dưới là ổ D).
băng nhóm đĩa D xuể bật khóa cùng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu khóa băng nhóm đĩa
Bước 1: mở khóa ổ đĩa với mật khẩu cũ.
Bước 2: nhấn chuột nếu vào băng nhóm đĩa chọn Change BitLocker password .
nhận chuột nếu như ra vượt đĩa lựa Change BitLocker password
Bước 3: Nhập mật khẩu cũ vào khuông Old password và Nhập mật khẩu mới vào 2 sườn New password và Confirm new password rồi thừa nhận nút Change password .
Nhập mật khẩu cũ và mới rồi dấn nút Change password
Bước 4: Sau chập xuất bây giờ thòng thông tin The password has been successfully changed là bạn nhỉ trố mật khẩu thành đả rồi đó.
thông tin tráo mật khẩu vách làm
4. Hướng dẫn dùng khóa phòng ngừa nhút nhát quên mật khẩu
Bước 1: Bạn dấn chuột nếu vào tổ đĩa lựa Unlock Drive…
nhận chuột giả dụ vào băng đĩa chọn Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sểnh gia nhập mật khẩu, bạn nhận vào dòng More options .
nhấn vào thòng More options
Bước 3: tiếp nhấn vào thòng Enter recovery key .
thừa nhận ra thòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa đề phòng) bạn Sao lưu lại tã xuể BitLocker, copy (cóp) key trong phần Recovery Key .
cóp key trong phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key nà ra sườn mở khóa BitLocker rồi dấn nút Unlock .
Nhập key nào ra khuông bật khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock
5. mở trang quản lý BitLocker
Cách 1: Bạn dấn chuột giả dụ lên băng đĩa nhằm khóa với BitLocker (hử bật khóa) chọn Manage BitLocker .
thừa nhận chuột nếu như lên băng nhóm đĩa để khóa đồng BitLocker (hử bật khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn bật Control Panel
Bước 2: lựa System and Security (để ý chế quãng View by Category).
lựa System and Security (để ý chế tầm View by Category)
Bước 3: dấn ra dòng Manage BitLocker .
dìm ra thòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lý BitLocker. Ở đây bạn nhiều dạng biết bao lưu khóa ngừa, tráo mật khẩu, xóa mật khẩu, mở từ bỏ rượu cồn bật khóa, đóng BitLocker.
trao diện quản lí lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách quăng quật khóa băng nhóm đĩa (đóng BitLocker)
Bước 1: Bạn vào trang quản lí lý BitLocker (tính hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: dấn ra thòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất hiện nay cửa sểnh công nhận, bạn thừa nhận nút Turn off Bitlocker .
nhận ra thòng Turn off BitLocker trong suốt phần vượt đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện giờ cửa sổng xác nhận, bạn dìm nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: bắt buộc đầu quá đệ áp tống mã. Sau tã áp tống mẽ xong xuôi thì với nghĩa đồng việc khóa ổ đĩa sẽ phanh vứt.
bắt buộc đầu quá trình áp điệu mã, quăng quật khóa BitLocker
Chúc các bạn vách làm!!!