Công ty xử lý chất thải công nghiệp bằng bí quyết đốt là làm thế nào xử lý rất rộng rãi hiện tại trên nhân loại. phương pháp này là bí quyết đơn giản và ít tốn kém nhất trong các loại phương háp xử lý chất thải bây giờ. Tuy nhiên, việc xử lý cần có các công đoạn xử lí nước sạch được kiểm soát ngặt nghèo để không làm ô nhiễm môi trường. sau đây là quy trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt.

1. Quy trình Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt

a) Chất thải rắn sau khi được thu gom từ các vựa thải sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến nới tập trung, tại đây rác thải rắn sẽ được phân loại và được chuyển vào buồng chờ đốt. Sau đó, tuy từng loại mà rác thải rắn sẽ được đưa vào các buồng đốt chuyên dụng khác biệt.

b) Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện thiếu oxy. Sau đó Béc đốt sẽ phân phối lửa vào buồng đốt với góc yêu thích để đạt nhiệt độ tốt nhất. Khi trong lờ đạt nhiệt độ 2500C, lúc này các công đoạn xử lí nước sạch carbon hóa mở màn xảy ra. Sau các công đoạn xử lí nước sạch hóa hơi sẽ là các công đoạn xử lí nước sạch đốt cháy lượng cặn carbon, khi nhiệt độ buồng sơ cấp tăng đến nhiện độ 9500C. Lúc này béc đố sẽ ngưng phun lửa, lúc này nhiệt độ trong lò được sản xuất từ chính công đoạn lắp ráp phản ứng nhiệt phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một mẻ mới vào lò. Thời gian giữa các lần nạp sẽ được đưa ra trong công đoạn vận hành và thử lò

c) Tiếp đến khí gas được xuất hiện từ buồng đố sơ cấp sẽ chạy vào buồng thứ cấp để được xử lý tại đây. Khí gas sẽ được trộn với không khí để bảo đảm được xử lý triệt để. Nhiệt độ trong buồng thứ cấp được duy trì ở 1.200C, Béc đốt lúc này có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ này ở mức định hình

Sau khi chất khi đã được xử lý nhiệt ra khỏi buồng thứ cấp, khí thải lúc này lại được tiếp tục xử lý trong các tháp để đảm bảo không còn chứa các chất nguy nan khi thải ra môi trường bên ngoài. Còn tro sẽ được đưa qua cửa tháo tro và xả ra ngoài sau đó được trôn lấp an ninh.

Ưu và nhược điểm của xử lý chất Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcmƯu điểm:
  • Nhiệt hiện ra bởi lò đốt có thể được tận dụng trong việc phân phối điện, tiêu dùng cho các lò hơi, lò sưởi.
  • Xử lý được tất cả chất thải rắn mà không cần tốn dung tích chôn lấp.
  • Xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm, giảm thiểu dung tích chiếm do rác.
  • Chất thải được biến thành các chất có giá trị hơn, có thể được tái dùng.
  • Loại bỏ được nhiều chất nguy hiểm.

Nhược điểm:
  • báo giá xử lý chất thải nguy hại đầu tư và bảo trì cao với các bí quyết khác.
  • Khi vận hành yên cầu rác có nhiệt trị cao;
  • Tác động thứ cấp tới môi trường do khí phát thải và phải xử lý tro sau khi đốt;
  • Có thể gặp cạnh tranh khi có sự đổi mới về thành phần chất thải.

Trên đây là bài viết xử lý chất thải rắn bằng cách đốt. mong rằng xe mang đến những thông tin hữu dụng cho khách hàng.