Mở đầu Chất thải gian nguy hiện nay phát sinh ngày càng nhiều bởi quá trình chế tạo công nghiệp, công tác quản lý , xử lý hiện tại đang còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, việc quản lý và xử lý chất thải không an toàn, đặc trưng là chất thải rắn công nghiệp nguy nan, để lại những hậu quả khôn lường về môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của tập thể như các điểm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các bãi rác không hợp vệsinh, các bãi đổ chất thải của các công ty cung ứng… xử lý chất thải công nghiệp

do vậy, quản lý và xử lý chất thải nguy nan nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường và hạn chế các hành động tiêu cực đến sức khỏe loài người là một trong những việc cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường trong công đoạn lắp ráp bây giờ. Trong các ngành cung ứng công nghiệp thì ngành công nghiệp phân phối hóa chất bảo vệ thực vật ( BVTV) là một trong những ngành có lượng rác thải nguy nan có độc tính cao nhất, dễ gây ô nhiễm môi trường nhất bởi tính chất đặc biệt trong các sản phẩm của ngành này là dễ phát tán và có tác dụng trực tiếp đến sinh vật ( gây chết, ngừng sinh trưởng, gây tê, liệt…)

Trong các công đoạn xử lí nước sạch hiện nay khi giai đoạn công nghiệp hóa, đo thị hóa nâng cao làm cho dung tích đất canh tác dần bị thu hẹp, nhưng với áp lực về năng xuất nên ngành tưới vườn đã phải tiêu dùng một lượng lớn phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất cây trồng, chính vì thế đâp lại là áp áp lực đặt lên ngành phân phối hóa chất bảo vệ thực vật cần phải phục vụ đủ nhu cầu của ngành đồng ruộng.


http://chatthaicongnghiep.org/hang-q...ng-nghiep.html
http://www.xulychatthaicongnghiep.ne...y-hai-tai.html


Theo thống kê của Bộ thủy sản thì hàng tuần nước ta sử dụng đến 50.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, đó là một lượng rất lớn yên cầu nguồn cung từ các mọi người, nhà máy cung cấp và cả các công sở nhập khẩu. Ngành công nghiệp cung cấp hóa chất bảo vệ thực vật cùng với áp lực sản xuất đủ nhu cầu cho ngành đồng ruộng đã thải ra một lượng lớn chất thải từ các công đoạn xử lí nước sạch chế tạo như sản phẩm thừa, vật phẩm tồn kho, chất dung môi, tẩy rửa, nước thải, bao bì… Vậy nhóm chúng tôi chọn đề tài “Quản lý chất thải nguy hiểm ngành phân phối hoá chất bảo vệ thực vật” để bước đầu khám phá các mối nguy hại của chất thải nguy hại ngành công nghiệp này, so với đó là những nhóm giải pháp được đưa ra để quản lý tốt và tốt nhất lượng chất thải cần được sử lý.

Xem thêm: Công ty xử lý chất thải công nghiệp - giá xử lý rác thải công nghiệp