.

Họ sử dụng điều đó cho sushi mà là một số đông trong chế độ ăn uống của họ ở đấy. Họ chủ yếu là bắt ba tháng đầu năm.

Số lượng lớn mực bay của nhật bản được tiêu thụ ở cả nhật bản và trung quốc mực. Tuy nhiên , để theo kịp với nhu cầu của thứ ấy rất trình này kéo dài cả năm.

. .

Do đây đánh bắt cá trao đổi hàng hóa cho họ cực kỳ cao. Số lượng phong phú cũng được chuyển đến các nước khác để tiêu thụ bao gồm cả liên bang usa.