100% chất thải nguy nan tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy nan trên địa bàn, với mục tiêu đảm bảo 100% chất thải nguy hiểm, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

so với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế gian nguy chiếm 30% tổng mức giá vận chuyển, xử lý; thành phố bao cấp giai đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 70% tổng giá thành vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 60% tổng giá thành vận chuyển, xử lý; thành phố bao cấp công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 40% tổng giá tiền vận chuyển, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa toàn bộ trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại công lập.

Thuê xử lý chất thải nguy nan, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở công sở, có phát sinh chất thải nguy nan nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy khốn. Qua sơ đồ Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của nhà phân phối, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy hiểm thì công ty của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà cơ quan của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời việc này như sau:


Theo điều khoản tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong nếu không tự tái tiêu dùng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy khốn tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải gian nguy phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hiểm với các cơ quan, cá nhân có giấy phép ưng ý.

Đồng thời, theo lao lý tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy nan, chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm phải dùng chứng từ chất thải nguy khốn sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy hại và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy nan nếu không chiếm được 2 liên sau cùng của chứng từ chất thải nguy hiểm mà không có lý do tuyệt vời bằng văn bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy hại thì chủ nguồn thải chất thải nguy hại thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo luật pháp của điều khoản.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Ngoài ra, theo các luật pháp hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hại không hề kiểm tra, giám sát các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển hay quy trình công nghệ xử lý chất thải gian nguy của đơn vị xử lý chất thải nguy hại.