Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa vững mạnh thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng tăng thêm. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng cung cấp công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng Khoa học Môi trường, Viện công nghệ Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường bao gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Trong khi, thành phần chất thải gian nguy như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung ứng công nghiệp. Đáng lưu ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, đặc trưng là đối với người công tích làm việc tại các khu sản xuất công nghiệp cũng như nhà máy vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, Ngoài ra lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở tất cả các địa phương, Cty Môi trường thành phố là DN Nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thành phố và CTRCN. Tuy nhiên, ngoài một số thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang trang bị.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Ngoài ra đó, chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự nhập cuộc quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc thù, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, chức năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tính năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. do đó, ở mỗi địa phương, tính năng quản lý CTR được giao cho những đơn vị không giống nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá đa dạng (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho hoạt động này lại thấp.

Mặc dù hàng tháng, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều tổ chức thanh, kiểm tra tình hình tuân hành quy định quy định BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến hoạt động này bị phát hiện.

Để nâng cao các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng điều khoản chi tiết công dụng, nhiệm vụ của các công ty tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng vai trò của các đại lý nhập cuộc quản lý CTR.

để ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang thứ và nhân lực cho các DN đảm trách nhiệm vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phải phù hợp với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời dùng các kỹ thuật xử lý hiện đại, bình yên, yêu thích.

Ngoài việc tăng lên ý thức trong việc tuân hành các lao lý về BVMT, các DN sản xuất công nghiệp cần đầu tư thay đổi kỹ thuật; giảm thiểu sử dụng các hóa chất độc hại trong từng công đoạn lắp ráp chế tạo.

Thêm vào đó, các DN cũng cần nâng cao hạn chế, tái dùng, tái chế chất thải bằng cách tránh tối đa nguyên liệu đầu vào; tăng cao sử dụng sản xuất sạch hơn; tăng cao quản lý nội vi, kiểm soát công đoạn, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> xử lý chất thải công nghiệp