công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp - Tham dự có Thứ trưởng Bộ tưới vườn và tăng trưởng Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện chỉ đạo Tổng cục Môi trường - Bộ khoáng sản và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ tưới vườn và vững mạnh Nông thôn; các nhà công nghệ, đại lý, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ, kỹ thuật và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban kỹ thuật, Công nghệ và Môi trường về thực hiện chính sách, quy định về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như công đoạn thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; bàn bạc về những khó khăn, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng tốt nhất chất thải chăn nuôi, và tổ chức thực hiện các luật pháp có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang phát triển thành ngày càng nghiêm trọng, nguồn gốc từ việc xử lý chất thải động vật và dùng thức ăn thương phẩm chưa tốt. Cụ thể, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.


Ảnh: chú thích
chuyện ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, sơ đồ văn bản dần được hoàn thiện; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, nâng cấp. Tuy nhiên, một trong những bất cập hiện tại là vẫn chưa có quy định (gồm cả chỉ bảo) Cụ thể về tái dùng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, tưới tiêu thủy sản); luật pháp trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Hay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều khoản về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi chưa được hết sức coi trọng...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhiều đại biểu cho rằng, cần ban hành, hoàn thiện các điều khoản điều khoản bảo vệ môi trường riêng cho lĩnh vực chăn nuôi, không ứng dụng chung cho mọi cơ sở như hiện tại. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm trong và ngoài hàng rào khu vực chăn nuôi quy trình chế tạo của hai ngành khoáng sản - môi trường và nuôi trồng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tăng cường ý thức của tập thể và công ty trong thực hiện các luật pháp của luật pháp về bảo vệ môi trường; nghiên cứu các mô hình xử lý hiệu quả nhất chất thải chăn nuôi...

=> xử lý nước thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ tốt môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi không chỉ vào vai trò quan trọng trong lớn mạnh thủy sản bền vững ở nước ta, mà còn ảnh hưởng lớn tới bình yên vệ sinh thực phẩm và sức khoẻ đồng đội, nhiều ý kiến đề nghị, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, luật pháp trong lĩnh vực này. Qua đó, tìm ra những giải pháp tốt nhất để vừa bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo tiện dụng cho công ty chăn nuôi, giảm tầm giá chế tạo, thúc đẩy ngành chăn nuôi Phát triển bền vững.


https://infogram.com/cong-nghe-xu-ly...8oz7vy6gz?live
https://sites.google.com/site/congty...-nhat-hien-nay
http://chatthaicongnghiep.over-blog....-nhat-hien-nay
https://www.linkedin.com/pulse/cung-...chất-thải/