thiết bị mầm non tại tphcm Ngày 14/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, trong năm học 2018 - 2019, Sở sẽ tập trung, để ý nhiều công tác thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục về chuyện thực hiện các quy định.
Trong năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT sẽ tập trung, hết sức coi trọng công tác thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non.


Trong đó tập trung thanh kiểm tra về mức độ chuyên môn, thu chi tài chính, bảo đảm dinh dưỡng và thực hiện duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi. chi tiết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ cơ bản, trong đó tập trung vào các nội dung như: để ý và đẩy mạnh hơn việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường mầm non, tăng tỷ trọng huy động trẻ đến lớp; vững mạnh quy mô đảm bảo nhu cầu phổ biến của trẻ; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới động tác chăm bẵm, giáo dục trẻ.


so với đó là làm tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nghiên cứu sử dụng các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới vào giáo dục mầm non, đồng thời kêu gọi mở rộng hệ thống trường tư thục…


Dường như, Sở bắt buộc các địa phương tiếp tục tăng cao cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện gom điểm lẻ, cải tạo, mở rộng, xây mới cơ sở vật chất các trường, trong đó chú trọng công tác khai thác, duy tu, bảo quản. đặc thù, cần bảo đảm sĩ số trẻ/nhóm lớp theo Điều lệ trường mầm non, bảo đảm trường, nhóm, lớp, các điểm trường lẻ có tòa tháp vệ sinh và nước sạch, ánh sáng học đường đạt chuẩn.Giám đốc Chử Xuân Dũng đề nghị các trường rà soát kỹ các khâu để làm tốt, đảm bảo an toàn công tác đón học sinh, nhất là tại các địa phương như huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai cần tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trường học…

>> thiet bi mam non => cơ sở sản xuất đồ chơi mầm non

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng bắt buộc các đơn vị khẩn trương khắc phục những sống sót, hạn chế trong công tác chăm bẵm, giáo dục bậc học mầm non. Như một vài địa phương chưa có trường mầm non công lập như quận Bắc Từ Liêm thiếu 1 trường, quận Nam Từ Liêm thiếu 2 trường; sĩ số trẻ trong một lớp học còn đông, gây khó khăn trong việc chăm nom và dạy dỗ trẻ; một số nhóm trẻ tác động khi chưa được cấp phép; công tác quản lý của một vài địa phương còn tránh, gây bức xúc dư luận; việc công nhận lại trường chuẩn chưa được Quan tâm đúng đúng mức…

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://thietbimamnonhavu.blogspot.c...m-non-tai.html
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...%E1%BA%A7m-non
https://medium.com/@blogmamnon_89346...n-da86302b7626
https://sites.google.com/site/blogma...-nhat-nam-2018