Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm kỹ thuật đốt chất thải ngày càng được áp dụng phổ biến nhờ ưu thế có thể giảm được từ 90 – 95 % diện tích và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được dung tích, tránh ô nhiễm nước, mùi hôi so với biện pháp chôn lấp. Công nghệ này được lưu tâm ngày càng nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có nguồn chất thải rắn, chất thải nguy hiểm lớn nhất nước. Tuy nhiên các lò đốt đang được dùng tại thành phố thường có công suất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cần tiêu hủy khối lượng chất thải gia tăng trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Trung tâm kỹ thuật môi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hiểm tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010 là 2.111.165 tấn chất thải rắn công nghiệp; trong đó có 333.738 tấn chất thải rắn gian nguy, 4.166 tấn chất thải y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ sản xuất thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Vào năm 2020, chất thải rắn công nghiệp của thị trấn sẽ tăng 5.475.819 tấn, trong đó có 865.631 tấn chất thải gian nguy.

Kết quả nghiên cứu thành phần chất thải rắn công nghiệp của 15 ngành công nghiệp cho thấy chất thải từ ngành chế biến thực phẩm chiếm 31,4%, dệt nhuộm 12,8%, may mặc 2,7%, da 2%, giấy và bột giấy 12,2%, gỗ 5,6%, nhựa và cao su 6,4%, dầu khí 0,06%… hầu hết chất thải từ các ngành này đều có thể cháy được (chiếm 73,16%). Trong số đó có 24,2% chất thải từ ngành giấy, nhựa, cao su, gỗ có thể tái dùng. Khối lượng chất thải có thể thiêu đốt còn lại khoảng 48,96% tổng khối lượng chất thải, tương đương 2.832 tấn/ngày năm 2010 và 7.345 tấn/ngày vào năm 2020.

dùng nguồn nguyên liệu này như thế nào cho có ích nhất, như phối hợp phát điện… đang là mối lưu ý của các nhà công nghệ, các nhà quản lý.

bây giờ, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy khốn ở nước ta đang được thiêu đốt kết hợp trong các lò có sẵn như nồi hơi công nghiệp, nung gạch, gốm sứ, nung clanhke hoặc đốt một cấp hoặc đốt hai cấp trong các lò chuyên dụng HP thấp, ghi lò tĩnh điện, nạp liệu thủ công. ko kể trường hợp đốt chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại dân dụng Xi măng Holcim (Kiên Giang) có kiểm soát và được cấp phép, đa số các nếu đốt hài hòa còn lại đều chưa được phép của các cơ quan quản lý môi trường.

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại => vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

toàn bộ các nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại như Tân Đức Thảo, Việt Úc, Môi trường Xanh, Sông Xanh… đều vật dụng các lò đốt một hoặc hai bậc, ngựa từ 0,5 tấn đến 4 tấn/ngày. mọi các lò đốt này đều được sản xuất trong nước, nên chất lượng không bất biến, chưa có biện pháp tận dụng nhiệt. Các lò đốt này đều có trang bị xử lý khí thải, nhưng khó có thể đạt hoàn toàn quy chuẩn môi trường (nhất là khí Dioxin/Furan). Tro của các lò đốt chất thải nguy nan có thể chứa những thành phần chất nguy hiểm, nhưng chưa được xử lý do chưa có bãi chôn lấp an ninh và cách hóa rắn bằng xi măng chưa được sử dụng.

Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn (Hà Nội) được đồ vật lò đốt chất thải công nghiệp CEETEA – CN150 ngựa 5 tấn/ngày. Năm 2010, tập đoàn Môi trường thành phố Hà Nội đầu tư tiếp một lò đốt rác HP 10 tấn/ngày.

Trong khi đó, không ít cơ quan nước ngoài đã giới thiệu khoa học đốt chất thải sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn hài hòa phát điện tại thị trấn Hồ Chí Minh. Có tới 4 tổ chức của Singapo, Australia, Canada đưa ra dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện; còn liên doanh giữa Công ty Đại Lâm và Entropic Energy – Mỹ đưa ra dự án xử lý rác bằng nhiệt phân.

Trong số này, có dự án của tập đoàn Fluid – Tech (Australia) đề xuất 100% vốn nước ngoài để xây dựng một công ty đốt chất thải công nghiệp, chất thải nguy hiểm, rác thải sinh hoạt HP 1.500 tấn/ngày hài hòa phát điện ngựa 40 MW tại thị trấn. Dự án này từng được UBND đô thị chấp thuận về chủ trương từ năm 2004, nhưng do một vài nguyên nhân, dự án đã phải tạm dừng các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, câu chuyện có thể đốt gần 50% chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phải được các nhà khoa học, cấp chính quyền để ý nhiều hơn nữa, mới có thể biến một lượng chất thải to con thành vật phẩm hữu dụng đồng thời với việc hạn chế đáng kể nguồn gây ô nhiễm.

Web: https://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://chatthaicongnghiep.wordpress.com/
http://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://sites.google.com/site/congty...haicongnghiep/
https://chatthaicongnghiep.tumblr.com/