xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tháng, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) tác động phân phối thép, nhiệt điện than và phân phối phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thị trấn khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nuôi trồng khoảng 43 triệu tấn... Song đông đảo lượng chất thải này chưa được tận thu, dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành phân phối khác Bên cạnh đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu dùng cho cung cấp trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tháng 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn tiêu dùng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít sử dụng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là với việc tái chế, tái tiêu dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, tiêu dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, item thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ cống phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, công nghệ và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ doanh nghiệp nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do khoa học đốt tại những nhà máy đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới khả năng sử dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng. Hơn nữa, trong hình thức chế độ vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ dùng cho các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số người dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn thông thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy nan thì tro bay của các mọi người thuộc đối tượng "có kỹ năng" là chất thải nguy hiểm. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công ty quản lý, người dân so sánh với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan chuẩn bị chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường nguyên tắc thu hồi xử lý rác thải sau cung cấp và khuyến khích tái chế. Bên cạnh đó có Chiến lược tăng trưởng xanh năm 2012, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, cung cấp vốn, đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực tưới cafe, tăng cường tiêu dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô hình chế tạo hài hòa xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc trưng, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, phân phối vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi cung cấp; thúc đẩy sản xuất năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các khoa học hiện đại để xử lý tăng cường chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng kĩ năng tái sử dụng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng lên tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và tốt nhất tiêu dùng vật liệu xây dựng không nung, vững mạnh thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chế độ, cơ chế ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái sử dụng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. Do đó, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công sở GC International tán thành, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì khả năng thu gom, tái dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái sử dụng rác thải. GC International sẵn sàng cung cấp, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải