Đây là thế đá thông thường và phổ biến được nhiều người chơi ưa chuộng. Gà đá mang lên biết vào kèo đè đá mé còn gà đá mang xuống biết vỉa đá nách, vai lưng, hầu của đối thủ.

Lối đá này phụ thuộc nhiều vào mang thuận của đối thủ và chân đòn giết chết đối thủ của gà chọi.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.