Thủ tục lên tiếng mỹ phẩm theo điều khoản của pháp luật hiện hành
1. Thủ tục thực hiện công bố mỹ phẩm:
Bước một, chuẩn bị hồ sơ thông báo mỹ phẩm:
Hồ sơ thông báo mặt hàng mỹ phẩm bao gồm:

>>>xem thêm: http://dichvucongonline.com.vn/tu-van-thu-tuc-xin-cong-bo-my-pham

Thứ nhất, phiếu thông báo mặt hàng mỹ phẩm (02 bản) đính kèm dữ liệu lên tiếng (bản mềm của Phiếu công bố).


Thứ hai ,bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà tạo ra hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho cơ quan, cá nhân chịu nghĩa vụ đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm tạo ra trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo phép tắc của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu nguyên tắc tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT.


Thứ ba, giấy chứng nhận lưu hành hòa bình (CFS):


– Trường hợp báo cáo mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên CPTPP thì phải có CFS phục vụ các đòi hỏi sau:
+ CFS Bởi vì nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản chính, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.


+ CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo phép tắc của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
+ CFS phải có tối thiểu các thông tin theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ lý lẽ thông tin cụ thể một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.


– Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất cứ Nhà nước hoặc lãnh thổ hải quan riêng nào mà Hiệp định CPTPP đã được phê chuẩn và có hiệu lực) thì không phải có CFS.”


Bước hai, nộp hồ sơ thông báo mỹ phẩm
Hồ sơ công bố mặt hàng mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, tổ chức, cá nhân chịu bổn phận đưa mặt hàng ra thị trường nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới tổ chức quản lý nhà nước có thẩm quyền sau:
– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.


– Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước:nộp tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy phát hành. Mặt hàng mỹ phẩm được tạo ra, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm phát triển trong nước. (http://dichvucongonline.com.vn/)


– Đối với mỹ phẩm buôn bán trong phạm vi siêu thị công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện thông báo tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.Việc đưa mỹ phẩm từ khu mua sắm công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu tính năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh; đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thị trường nội địa để buôn bán phải thực hiện công bố tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế theo quy định của Thông tư này (tổ chức, cá nhân đứng tên thông báo sản phẩm mỹ phẩm phải có chức năng bán buôn mỹ phẩm tại Việt Nam và nằm ngoài 2 khu này).

Chủ đề cùng chuyên mục: