1. cách tính giá trị hàng tồn kho thứ 1: cách thức giá đích danh:
cách thức tính theo giá chính danh được áp dụng dựa trên trị giá thực tại của từng thứ hàng hoá sắm vào, từng thứ sản phẩm phân phối ra nên chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận mặt được.
Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đấy để tính.
  • Ưu điểm: Đây là phương án phải chăng nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tại thích hợp với doanh thu thực tế. trị giá của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra: giá trị hàng tồn kho được phản ảnh đúng theo trị giá thực tại của nó.
  • Nhược điểm: Việc ứng dụng phương pháp này đòi hỏi các điều kiện khắt khe chỉ những công ty buôn bán có ít mẫu mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được cách này: Còn đối với các doanh nghiệp có phổ biến mẫu hàng thì chẳng thể ứng dụng được phương pháp này.

hai. cách thức tính giá trị hàng tồn kho thứ 2: cách bình quân gia quyền:
Đây là phương pháp hay được các tổ chức dùng. Theo phương pháp này thì trị giá của từng mẫu hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng dòng hàng tồn kho đầu kỳ và trị giá từng cái hàng tồn kho được tìm hoặc sản xuất trong kỳ. giá trị nhàng nhàng có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp.
  • Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (giá bình quân cả kỳ dự trữ)

cách thức này thích hợp với các tổ chức có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại nhiều, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của 1 doanh nghiệp sản phẩm, hàng hoá.

https://sbiz.vn/en/blog/news-4/sku-la-gi-tai-sao-sku-lai-ho-tro-cho-viec-quan-ly-kho-34
Theo cách thức này, tới cuối kỳ mới tính giá trị vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của đơn vị áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân:
  • Ưu điểm: thuần tuý, dễ làm, chỉ cần tính toán 1 lần vào cuối kỳ.
  • Nhược điểm: Độ xác thực không cao, hơn nữa, công tác tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng tới tiến độ của những phần hành khác. Tuy nhiên, phương pháp này chưa đáp ứng đề xuất kịp thời của thông báo kế toán ngay tại thời khắc nảy sinh nghiệp vụ.

  • Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời khắc, tức thời)

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại trị giá thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá công ty bình quân được tính theo công thức sau:

https://sbiz.vn/blog/tin-tuc-smartbiz-4/quy-trinh-mua-hang-cho-doanh-nghiep-trong-chuoi-cung-ung-29
  • Ưu điểm: cách thức này giải quyết được nhược điểm của phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhật được thường xuyên liên tục.
  • Nhược điểm: cách thức này làm cho tốn rộng rãi công sức, tính toán rộng rãi lần. Vì thế, phương pháp này được áp dụng ở những công ty có ít chủng mẫu hàng tồn kho, có lưu lượng nhập xuất ít.

3. cách thức tính trị giá hàng tồn kho thứ 3: cách nhập trước, xuất trước (FIFO):
cách nhập trước, xuất trước ứng dụng dựa trên giả thiết là giá trị hàng tồn kho được tìm hoặc được cung ứng trước thì được xuất trước, và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được tậu hoặc cung ứng gần thời điểm cuối kỳ.
Theo cách thức này thì trị giá hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời khắc đầu kỳ hoặc sắp đầu kỳ, trị giá của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời khắc cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.
cách này phù hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. Thường những công ty kinh doanh về thuốc, mỹ phẩm…
  • Ưu điểm: Có thể tính được ngay giá trị vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, Cho nên đảm bảo cung ứng số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép những khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. giá trị vốn của hàng tồn kho sẽ hơi sát với giá thị trường của mặt hàng ấy. Bởi thế tiêu chí hàng tồn kho trên Thống kê kế toán có ý nghĩa thực tại hơn.
  • Nhược điểm: làm doanh thu Hiện tại không phù hợp với những khoản mức giá Ngày nay. Theo bí quyết này doanh thu Hiện nay được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ cách thức đấy rất lâu. song song ví như số lượng, chủng loại mặt hàng phổ thông, phát sinh nhập xuất liên tiếp dẫn đến các mức giá cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ nâng cao lên phần đông.

Chủ đề cùng chuyên mục: