I. Giới thiệu

PMI, hay Purchasing Managers' Index, là một chỉ số kinh tế quan trọng được sử dụng để đo lường hoạt động kinh doanh của ngành sản xuất và dịch vụ. Chỉ số này được xem như một công cụ đáng tin cậy để đánh giá hiện trạng và xu hướng tương lai của nền kinh tế.


II. Cách tính PMI


PMI được tính dựa trên năm hạng mục chính: đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng từ nhà cung cấp và tồn kho. Mỗi hạng mục được khảo sát và thu thập thông tin từ các giám đốc mua hàng của hơn 400 công ty sản xuất khác nhau. Các giá trị thu được sau đó được chuyển đổi thành chỉ số PMI dựa trên một phương pháp tính toán cụ thể.

III. Ý nghĩa của PMIPMI trên 50 cho thấy ngành công nghiệp đang mở rộng, trong khi một chỉ số dưới 50 cho thấy ngành công nghiệp đang co lại. PMI không chỉ phản ánh tình hình hiện tại mà còn là một dấu hiệu tiên lượng về tình hình kinh tế trong tương lai. Nhờ vậy, PMI trở thành một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích đưa ra quyết định.

IV. PMI trong thực tế

Trong thực tế, PMI được các nhà đầu tư, nhà phân tích và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới sử dụng như một công cụ để đánh giá tình hình kinh tế. Ví dụ, một sự sụt giảm đột ngột trong PMI có thể là dấu hiệu của một cuộc suy thoái kinh tế sắp tới. Ngược lại, một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong PMI có thể cho thấy một chu kỳ tăng trưởng kinh tế.

V. Kết luận


PMI, với tầm quan trọng của mình, đã trở thành một trong những chỉ số kinh tế được theo dõi chặt chẽ nhất. Bằng việc theo dõi PMI, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể nắm bắt được tình hình kinh tế, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn. Dù bạn là ai, nếu quan tâm đến kinh tế, việc hiểu và theo dõi PMI sẽ rất hữu ích.

Nguồn : https://chuonggoi.net/pmi-la-gi/