Một bài thử nghiệm gần đây cho xuất hiện Sony có khả năng đã giải quyết vấn đề quá nhiệt khi quay phim 4K từng bị nhiều người chỉ trích.

xiaomi mi5s

Bài kiểm tra do kênh YouTube Phone Battles thực hiện đối chiếu 8 thiết bị Xperia khác nhau xem chúng có khả năng quay phim 4K được bao lâu.


xiaomi mi max 2

Theo Android Authority, những thiết bị cũ như Xperia Z3v, Xperia Z3+ hoặc Xperia Z5 với lắm chỉ trụ được 11 phút quay 4K. Sau hơn 1 giờ, chỉ có Xperia XZ Premium là vẫn tiếp tục quay hình.
Xiaomi mipad 3

Bài kiểm tra do kênh YouTube Phone Battles thực hiện so sánh 8 sảm phẩm Xperia khác nhau xem chúng có khả năng quay phim 4K được bao lâu.
Theo Android Authority, những thiết bị cũ như Xperia Z3v, Xperia Z3+ và Xperia Z5 cùng lắm chỉ trụ được 11 phút quay 4K. Sau hơn 1 giờ, chỉ có Xperia XZ Premium là vẫn tiếp tục quay hình.